FAALİYET ALANLARI

FALİYET ALANLARI

FALİYET ALANLARI: 

 1-) Halk Biliminin (folklor) bilinen tüm dallarında faaliyet göstermek, araştırma ve derleme yaparak kamuoyunun hizmetine sunmak. (Halk oyunları, Halk müziği ve çalgıları,Halk sanatları ve zanaatları, Halk giyim ve kuşamı,Halk inançları, Halk mimarisi, Halk mutfağı v.s) · 

 2-) Samsun’umuzun mahalli Halk Bilimi /folklor) değerlerini araştırıp derleyerek halkın hizmetine sunmak, · 

 3-) Araştırma ve derleme neticesinde ortaya çıkan Samsun’a ait oyun, giysi ve müzikleri yurt içindeki ve yurt dışındaki sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak (festival, şenlik, fuar v.s)tanınmasını sağlamak, · 

 4-)Çeşitli kurslar açılarak derlenen oyun, müzik, giysi, türkü gibi değerlerimizin doğru ve eksiksiz olarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak · 

 5-)Her yaşta ve isteyen herkese oyunlarımızı, müziğimizi, türkülerimizi, çalgılarımızı icra etmeyi öğretmek, · 

 6-)Halk Bilimi (folklor) konusunda öncelikle de Samsun Folkloru konusunda seminerler, konferanslar, toplantılar düzenlemek, bu konuda (broşür, bülten, dergi, kitap ve VCD ) hazırlayarak yerel kültürümüzün yayınlaştırılmasını sağlamak, · 

 7-)Halk Bilimi (folklor) konusunda ödüllü araştırma ve derleme çalışmaları ve Halk Oyunları, Halk Türküleri ve Halk Çalgıları dallarında en iyi icra yarışmaları düzenlemek, · 

8-)Sahada araştırma ve derlemeyi özendirmek, Seyirlik (İptidai Tiyatro Oyunları) kayıt altına alarak yaşatmaya çalışmak, · 

 9-)Ulusal ve Uluslar arası şenlik yada Festivaller organize etmek, konserler düzenlemek v.s

Anadolu Folklor Vakfı Samsun Halk Dansları Topluluğu

Samsun Mahalli Halk Oyunlarını derleyen ve icra eden ilk ve tek gruptur. 1976 yılında başlanan araştırma çalışmaları 1985 yılından itibaren de sahada devam etmiştir. 67 köyden 100 ün üzerinde oyun ismi belirlenmiş, yörede halen oynanan oyunların 21 tanesi tam olarak derlenerek notaya alınmıştır.
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır. Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
iletisim@afvsamsun.org