HAKKIMIZDA GÜNCEL YAZILAR
Samsun Folkloru Kitabı | Hikmet GÜRCAN

Kitabı sayfanın altında yer alan ilgili dokümanlarda bulabilirsiniz.  

Kitabı Anadolu Folklor Vakfı Samsun Grubu Başkanlığından temin edebilirsiniz

TOPLAM : 8 Güncel Başlık SAYFA : 1 |
Anadolu Folklor Vakfı Samsun Grubunun İlkleri

Anadolu Folklor Vakfı Samsun Grubunun İlkleri  

1- Samsun Mahalli Halk Oyunlarını derleyen ve icra eden ilk ve tek gruptur. 1976 yılında başlanan araştırma çalışmaları 1985 yılından itibaren de sahada devam etmiştir. 67 köyden 100 ün üzerinde oyun ismi belirlenmiş, yörede halen oynanan oyunların 21 tanesi tam olarak derlenerek notaya alınmıştır. 

2- İlk olarak yörede kadın giyim kuşam sandığı açtırılarak onlarca (10) mahalli giysi ortaya çıkartılarak kayıt altına alınmıştır. 

3- İlk kez 1985 yılında kentimiz yurt dışında Polonya’da Anadolu Folklor Vakfı Samsun Grubu Halk Dansları Topluluğu tarafından temsil edilmiştir ve ilk kez Samsun Oyunları Uluslararası bir festivalde oynanmıştır. 

4- 15 kez kentimizi ve ülkemizi yurt dışında temsil eden Samsun'daki ilk ve tek gruptur

5- İlk kez kentimizde çocuk halk dansları topluluğunu kurmuştur. 

6- İlk kez Samsunda Samsun oyunları oynanmalıdır fikri geliştirilmiş, 

7- İlk kez Samsun türküleri nerede tezi ortaya atılmış, sadece TRT arşivlerinde 133 Samsun Türküsü olduğu tespit edilmiş, 200 ün üzerinde Samsun Türküsü ismi belirlenmiştir. 

8- 6 yeni Samsun Türküsü derlenerek Türk Halk Müziğinin hizmetine sunulmuştur. 

9- İlk kez Samsunda “Samsun Türküleri” konseri düzenlenmiş ve 3 kez tekrarlanmıştır. 

10- İlk kez “Sanata Katkı-Sanatçıya saygı” gecelerini düzenleyerek Halk Bilimine emeği geçenler ödüllendirilmiş ve sanatçılarımıza vefalı olunmaya çalışılmıştır. 

11- İlk kez Samsunda Türk Halk Müziğine emeği geçen Sanatçı ve zanaatkarları birer değer olarak (yaşarken) kayda geçiren, 

12- Samsun’da Halk Oyunları içerisinde ilk kez sürekli yayın çıkartan, 

13- Samsunda folklor konulu ilk yayını yapan, 

14- Samsun Folklorunu Türkiye ye tanıtan ve araştırma ve derlemeleri bir kitap haline getirerek yayınlayan, 

15- Iklığ isimli yerel çalgının bir dönem yörede yaygın olarak kullanıldığını tespit ederek bunu tekrar gün ışığına çıkartan, 

16- Samsun’da ve Türkiye’de kendine ait Uluslar arası standartlarda bir tesisi bulunan ilk ve tek gruptur. 

17- Samsun Grubu Başkanı dahil tüm çalışanların (eğitmenler)ücret almadığı ve bu işi gönüllü yapan ilk ve tek grup olmasıdır.

FALİYET ALANLARI

FALİYET ALANLARI: 

 1-) Halk Biliminin (folklor) bilinen tüm dallarında faaliyet göstermek, araştırma ve derleme yaparak kamuoyunun hizmetine sunmak. (Halk oyunları, Halk müziği ve çalgıları,Halk sanatları ve zanaatları, Halk giyim ve kuşamı,Halk inançları, Halk mimarisi, Halk mutfağı v.s) · 

 2-) Samsun’umuzun mahalli Halk Bilimi /folklor) değerlerini araştırıp derleyerek halkın hizmetine sunmak, · 

 3-) Araştırma ve derleme neticesinde ortaya çıkan Samsun’a ait oyun, giysi ve müzikleri yurt içindeki ve yurt dışındaki sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak (festival, şenlik, fuar v.s)tanınmasını sağlamak, · 

 4-)Çeşitli kurslar açılarak derlenen oyun, müzik, giysi, türkü gibi değerlerimizin doğru ve eksiksiz olarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak · 

 5-)Her yaşta ve isteyen herkese oyunlarımızı, müziğimizi, türkülerimizi, çalgılarımızı icra etmeyi öğretmek, · 

 6-)Halk Bilimi (folklor) konusunda öncelikle de Samsun Folkloru konusunda seminerler, konferanslar, toplantılar düzenlemek, bu konuda (broşür, bülten, dergi, kitap ve VCD ) hazırlayarak yerel kültürümüzün yayınlaştırılmasını sağlamak, · 

 7-)Halk Bilimi (folklor) konusunda ödüllü araştırma ve derleme çalışmaları ve Halk Oyunları, Halk Türküleri ve Halk Çalgıları dallarında en iyi icra yarışmaları düzenlemek, · 

8-)Sahada araştırma ve derlemeyi özendirmek, Seyirlik (İptidai Tiyatro Oyunları) kayıt altına alarak yaşatmaya çalışmak, · 

 9-)Ulusal ve Uluslar arası şenlik yada Festivaller organize etmek, konserler düzenlemek v.s

Anadolu Folklor Vakfı Samsun Halk Dansları Topluluğu

Samsun Mahalli Halk Oyunlarını derleyen ve icra eden ilk ve tek gruptur. 1976 yılında başlanan araştırma çalışmaları 1985 yılından itibaren de sahada devam etmiştir. 67 köyden 100 ün üzerinde oyun ismi belirlenmiş, yörede halen oynanan oyunların 21 tanesi tam olarak derlenerek notaya alınmıştır.
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır. Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
iletisim@afvsamsun.org